Tuesday, 27 February 2024 | 11:49 am
spot_img
Tuesday, 27 February 2024 | 11:49 am
spot_img

MD SME D Bank รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ ‘นิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ดีเด่น’ จุฬาฯ ผลงานโดดเด่นขับเคลื่อนองค์กรเติบโตต่อเนื่อง หนุนเอสเอ็มอีไทยสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank รับมอบโล่เพื่อประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติให้เป็น “นิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ดีเด่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2567” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้มอบ เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องศิษย์เก่า ผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและสังคม นำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการบริหารงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยพัฒนายกระดับองค์กรให้มีมาตรฐาน ด้วยผลงานโดดเด่นขับเคลื่อนองค์กร SME D Bank เติบโตต่อเนื่อง ในฐานะ “ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย” เป็นกลไกสำคัญของภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ก้าวข้ามสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ด้วยกระบวนการ “เติมทุนคู่พัฒนา” พาเข้าถึงแหล่งทุน ควบคู่การพัฒนาเพิ่มศักยภาพธุรกิจ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเติบโตอย่างเข้มแข็ง รวมถึง ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวม เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพ พัฒนาประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืน จัด ณ บริเวณสนามด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สองรัชกาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา 

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 937,983

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com