Wednesday, 29 May 2024 | 3:26 am
spot_img
Wednesday, 29 May 2024 | 3:26 am
spot_img

สถาบันอนุญาโตตุลาการ เปิดตัว “ทอล์คดีดี” กระบวนการยุติธรรมทางเลือกใหม่ช่วยยุติทุกข้อพิพาท

สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) ผู้ให้บริการด้านอนุญาโตตุลาการและการประนอมข้อพิพาทด้วยมาตรฐานระดับสากล เปิดตัว “ทอล์คดีดี (TalkDD)” ระบบให้บริการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ที่จะช่วยยุติทุกปัญหาข้อพิพาทได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ เปิดเผยว่า ปัจจุบันหากมีปัญหาข้อพิพาทเกิดขึ้นจะต้องเดินทางไปศาลหรือติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง แต่ปัญหาที่พบคือ คู่พิพาทอาจอยู่ห่างกัน ไม่สะดวกเดินทางไปขึ้นศาล หรือไม่ต้องการเผชิญหน้ากัน ปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคทำให้เกิดความล่าช้า สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) จึงได้พัฒนา “ทอล์คดีดี (TalkDD)” ซึ่งเป็นระบบการให้บริการด้านการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ (Online Dispute Resolution: ODR) เข้ามาเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการช่วยยุติปัญหาข้อพิพาทต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ระบบ ทอล์คดีดี เป็นวิธีการระงับข้อพิพาทรูปแบบใหม่ที่มีกระบวนการดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการให้บริการเจรจาต่อรอง การประนอมข้อพิพาท และการอนุญาโตตุลาการ โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการปัญหาข้อพิพาทอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ กล่าวอีกว่า ทอล์คดีดีจะช่วยให้ปัญหาข้อพิพาทสามารถยุติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยจุดเด่น คือ มีกระบวนการดำเนินการอย่างเป็นธรรม ใช้งานได้อย่างสะดวก ไม่มีอุปสรรคเรื่องระยะทาง สถานที่ หรือเวลา ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถใช้งานผ่านระบบได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยระบบทอล์คดีดีถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย ผู้ร้องเรียนสามารถยื่นคำร้อง เลือกวิธีระงับข้อพิพาท เลือกประเภทคดี พร้อมใส่รายละเอียดและแนบเอกสารประกอบได้อย่างสะดวกรวดเร็วบนหน้าเว็บไซต์ อีกทั้งระบบยังมีเครื่องมือสำหรับติดต่อสื่อสารระหว่างคู่พิพาทและคนกลางบนช่องทางที่ปลอดภัย สามารถจัดการเรื่องร้องเรียนและติดตามสถานะดำเนินงานสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงช่วยในการจัดทำข้อตกลงหรือร่างสัญญา เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดทำเอกสารสัญญาประนีประนอมและคำชี้ขาด
นอกจากนี้ ทอล์คดีดี ยังช่วยระงับปัญหาข้อพิพาทได้อย่างรวดเร็ว ไม่ยืดเยื้อ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และยังมีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างดีที่จะช่วยรักษาความลับและชื่อเสียง เพื่อให้ข้อพิพาทสามารถยุติลงได้ด้วยความพึงพอใจและรักษาความสัมพันธ์ทั้งสองฝ่าย ถือเป็นกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกที่จะช่วยให้ทุกปัญหาข้อพิพาทของคุณสามารถยุติได้ อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาความขัดแย้งและเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข
สำหรับผู้มีปัญหาข้อพิพาทสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านระบบทอล์คดีดี ได้ที่ https://odr.thac.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) โทร 0 2018 1615 หรือ Email: info@thac.or.th

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 997,226

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com