Tuesday, 27 February 2024 | 11:20 am
spot_img
Tuesday, 27 February 2024 | 11:20 am
spot_img

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และเทศบาลนครอุดรธานี ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยวิจัยและนวัตกรรม โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรน

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และเทศบาลนครอุดรธานี สนับสนุนสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว” โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี พร้อมกับ นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ดร. ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุดรธานี และนายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ให้การต้อนรับ

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. มีนโยบายที่มุ่งส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกิดการสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่หลากหลาย ส่งเสริมการท่องเที่ยว และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ โดย วช. ได้ให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ผ่านโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน โดยในปีนี้ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับได้ขยายผลการดำเนินงานเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมายเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเกี่ยวกับ “โดรน” (Drone) ให้บุคลากรด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาต่อยอดประยุกต์ใช้กับการทำงานในสาขาภาคอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ

นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี กล่าวขอบคุณ วช. ที่ได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ ในการบ่มเพาะเยาวชนและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีโดรนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและใกล้เคียง พร้อมทั้งเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของเทคโนโลยี และพร้อมทั้ง วช.ยังให้การสนับสนุนนำโดรนแปรอักษรมาโชว์ใน “เทศกาลตรุษจีน ถนนอาหารเมืองอุดรธานี ประจำปี 2567“ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างแรงกระตุ้นในการให้ความสำคัญในด้านเทคโนโลยีโดรนแก่จังหวัด

นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ กล่าวรายงานว่า สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับได้รับการสนับสนุนจาก วช. จัดโครงการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเกี่ยวกับ “โดรน” โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้แนวทางการนำโดรนไปใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว และการนำโดรนไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และในโครงการยังจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว โดยจัดการแสดงการบินโดรนแปรอักษร จำนวน 800 ลำ ซึ่งจังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดที่ 3 ของจังหวัดต้นแบบ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีการจัดอบรมในระหว่างวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมสยามแกรนด์อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ทั้งนี้ ได้มีการสนับสนุนการแสดงบินโดรนเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว ในงาน “เทศกาลตรุษจีน ถนนอาหารเมืองอุดรธานี ประจำปี2567“ จำนวน 800 ลำ โดยการแสดงชื่อชุด “แสงแห่งมังกรอัครา” ระหว่างวันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณถนนประจักษ์ศิลปาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี อีกด้วย

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 937,843

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com