Tuesday, 27 February 2024 | 9:26 am
spot_img
Tuesday, 27 February 2024 | 9:26 am
spot_img

กรุงเทพประกันชีวิต บุกจังหวัดเลย เปิดสำนักงานตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน คุณนนทรัฐ จริงจิตร ขยายฐานบริการเพื่อความยั่งยืน

image.png

 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย นายโชน  โสภณพนิช (ที่ 2 จากขวา)  กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายจักรพงศ์ แสงแก้ว (ขวาสุด) ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน และ นายปรัชญ์ สิงหเสนี (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมผู้บริหารฝ่ายขาย ร่วมแสดงความยินดีกับ นายนนทรัฐ จริงจิตร (กลาง) ผู้จัดการภาค ในโอกาสเปิดสำนักงานตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงินแห่งใหม่ในอำเภอเมือง จังหวัดเลย ซึ่งถือเป็นสำนักงานตัวแทนแห่งที่ 2 เพื่อรองรับการขยายฐานตลาดของฝ่ายขายที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้น และเพิ่มการบริการลูกค้าในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ตามแนวทางการดำเนินงานด้วยความ “ใส่ใจ” ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือ Customer Centric เพื่อสร้างความมั่นใจและพึงพอใจในระยะยาวให้กับลูกค้าในจังหวัดเลย และพื้นที่ใกล้เคียง สามารถเข้ารับการบริการของ กรุงเทพประกันชีวิต ได้อย่างเต็มรูปแบบได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กรุงเทพประกันชีวิตให้ความสำคัญการสร้างรากฐานความมั่นคงในระยะยาวให้กับตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน มุ่งเน้นการพัฒนาผู้บริหารตัวแทนให้มีความเป็นมืออาชีพและสนับสนุนความพร้อมในทุกๆ ด้านทั้งการสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ และการสร้างผลงานเบี้ยประกัน ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้บริหารฝ่ายขายสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจ ด้วยการจัดตั้งสำนักงานตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงินในฐานะคู่ค้าของบริษัท เพื่อสร้างความยั่งยืนในอาชีพต่อไป

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 937,462

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com