Tuesday, 28 May 2024 | 7:28 am
spot_img
Tuesday, 28 May 2024 | 7:28 am
spot_img
Home Tags วช. จัดการเสวนา “Sustainable Development Goals (SDGs): แผนพัฒนาโลกสู่ความยั่งยืนด้วยวิจัยและนวัตกรรม” ในงานวันนักประดิษฐ์ 2566

Tag: วช. จัดการเสวนา “Sustainable Development Goals (SDGs): แผนพัฒนาโลกสู่ความยั่งยืนด้วยวิจัยและนวัตกรรม” ในงานวันนักประดิษฐ์ 2566