Wednesday, 24 July 2024 | 3:55 am
spot_img
Wednesday, 24 July 2024 | 3:55 am
spot_img

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนามาตรฐานการคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพและวิธีปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชน และผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ : การให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู และเยียวยา เด็ก เยาวชน และการแนะนำเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายและครอบครัว ครั้งที่ ๓ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Streaming) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ : การให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู และเยียวยา เด็ก เยาวชน และการแนะนำเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายและครอบครัว ครั้งที่ ๓ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Streaming)
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นางอโนชา ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดเปิดโครงการพัฒนามาตรฐานการคุ้มครองสิทธิ สวัสดิภาพและวิธีปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชน และผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว กิจกรรมประชุม เชิงปฏิบัติการ : การให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู และเยียวยา เด็ก เยาวชน และการแนะนำเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายและครอบครัว ครั้งที่ ๓ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : Streaming โดยมี นางวิรา ยากะจิ ณ พิกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นผู้กล่าวรายงานและบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

การนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.พนม เกตุมาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่ปรึกษางานกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ดร.สุภาภรณ์ ทองนิ่ม นักจิตวิทยาชำนาญการพิเศษ ศาลเยาวชน และครอบครัวกลาง เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ นักจิตวิทยา ศาลเยาวชน และครอบครัวกลาง จำนวนกว่า ๑๓๗ คน และผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้พิพากษาสมทบ ทั่วราชอาณาจักร ผ่านระบบ Streaming ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,035,974

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com