Wednesday, 24 July 2024 | 4:10 am
spot_img
Wednesday, 24 July 2024 | 4:10 am
spot_img

องค์การเภสัชกรรม มอบเจลแอลกอออล์ล้างมือป้องกันโรคโควิด-19 มูลค่า 1 ล้านบาท

ให้กับประชาชนที่เดินทางในช่วงสงกรานต์ทั้งทางรถทัวร์ รถส่วนตัว และเครื่องบิน

องค์การเภสัชกรรมมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 40,000 หลอด มูลค่า 1 ล้านบาท ผ่านหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดินทางช่วงสงกรานต์ ทั้งทางรถทัวร์ รถส่วนตัว และเครื่องบิน


​ ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้จะมีประชาชนเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อไปหาพ่อ แม่ ญาติ พี่น้องเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ปัจจุบันยังมีการตรวจพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง และในขณะที่รัฐบาลได้เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ให้ได้ ร้อยละ50-60 ของประชาชน แนวทางการป้องกันและลดการแพร่เชื้ออีกทางหนึ่ง คือ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ไม่สัมผัสตา จมูก หรือปาก ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจาม

ใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อในรูปแบบต่างๆ บ่อยๆ รวมถึงรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจาม และเพื่อเป็นการป้องกันและลดการแพร่ระบาดดังกล่าว องค์การเภสัชกรรมจึงได้มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย บริษัท ขนส่ง จำกัด จำนวน 15,000 หลอด บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด(มหาชน) จำนวน 15,000 หลอด และกองบังคับการตำรวจทางหลวง จำนวน 10,000 หลอด รวมทั้งหมด 40,000 หลอด มูลค่า 1 ล้านบาท เพื่อนำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้ป้องกันตนเองในช่วงสงกรานต์นี้

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมาองค์การเภสัชกรรมได้มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาวัคซีน การวิจัยและพัฒนาวัคซีน การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ การวิจัยพัฒนายา การผลิตยาและจัดหายารักษาโควิด-19 ตามภารกิจขององค์การเภสัชกรรมในการวิจัย พัฒนา ผลิต จัดหา สำรอง กระจาย ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกัน และหนึ่งในนั้นที่สำคัญ คือ การสนับสนุนอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับสถานพยาบาล หน่วยบริการสาธารณสุข หน่วยงานต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการสนับสนุนเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อได้นำไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในด้านการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อไป

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,035,978

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com