Tuesday, 23 July 2024 | 12:26 pm
spot_img
Tuesday, 23 July 2024 | 12:26 pm
spot_img

สมาคมประกันชีวิตไทยจัดการสัมมนาให้ความรู้สื่อมวลชน เรื่อง “ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่มีต่อธุรกิจประกันชีวิตในอนาคต (IFRS 17 : สัญญาประกันภัย)

นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ประธานกล่าวเปิดการสัมมนาให้ความรู้สื่อมวลชน เรื่อง “ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีต่อธุรกิจประกันชีวิตในอนาคต (IFRS 17 : สัญญาประกันภัย) จัดโดยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ สมาคมประกันชีวิตไทย ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณธานี ทรงธนเจริญกิจ ประธานคณะอนุกรรมการระบบบัญชีและภาษี และ คุณจารุวรรณ ลิ้มคุณธรรมโม รองประธานคณะอนุกรรมการระบบบัญชีและภาษี เป็นวิทยากรบรรยายให้กับสื่อมวลชน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจประกันชีวิต ทั้งในด้านการเงิน การลงทุน การบันทึกบัญชีรับ-จ่าย และงบการเงิน ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวจะช่วยให้สื่อมวลชนมีความเข้าใจ จนกระทั่งสามารถสื่อสารไปยังประชาชนด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันชีวิตต่อไป ณ ห้อง Salon-A ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,035,520

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com