Sunday, 14 July 2024 | 8:53 pm
spot_img
Sunday, 14 July 2024 | 8:53 pm
spot_img

ฟู้ดสตาร์ จัดอบรมพนักงานขายหน่วยรถ 15 จังหวัด เสริมแกร่งยกระดับศักยภาพ เตรียมความพร้อมลุยตลาดวิกฤตโควิด-19

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ภายใต้แบรนด์ “ดีโด้” และ “มิกกุ” จัดฝึกอบรมพนักงานฝ่ายขาย เพื่อเสริมศักยภาพให้พร้อมออกลุยทุกตลาดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

นางสาวจันทรา พงศ์ศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ จัด Sales Training โดยอาศัยช่วงระยะเวลาที่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย ซึ่งส่งผลให้พนักงานฝ่ายขายและหน่วยรถขนส่งทั่วประเทศยังไม่สามารถออกปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ การฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจต่อตัวผลิตภัณฑ์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อให้การปฏิบัติงานและการสื่อสารไปในทิศทางที่จะนำพาทุกฝ่ายบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ในขณะเดียวกัน การฝึกอบรมครั้งนี้ทำให้ผู้บริหารมีโอกาสได้สื่อสารกับพนักงานได้อย่างใกล้ชิด สร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ให้พนักงานรู้สึกถึงความมีส่วนร่วมต่อเป้าหมาย เกิดความรู้สึกภักดีต่อองค์กร และยังถือโอกาสนี้เองในการออกเยี่ยมตลาดต่างจังหวัดเพื่อสำรวจความต้องการตัวแทนจำหน่าย

การจัดกิจกรรมฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากที่ปรึกษา บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด ทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายดนัย ตั้งศรีวิริยะกุล และ นายจุมพล คุณากร ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่พนักงาน โดยการดึงศักยภาพเฉพาะบุคคล และพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ พร้อมการสร้างทัศนคติที่ดีต่อหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจในพันธกิจ วิสัยทัศน์ขององค์กร การทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ขององค์กร รู้จักผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย รู้จักคู่แข่ง และรู้จักตนเอง ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำพาให้องค์กรบรรลุสู่เป้าหมาย

สำหรับกิจกรรมการฝึกอบรม Sales Training ครั้งนี้จัดขึ้น ณ ศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทฯ ทั้ง 15 ศูนย์ ได้แก่ ร่มเกล้า นครปฐม จันทบุรี อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี เชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ สุพรรณบุรี ชุมพร สุราษฎ์ธานี หาดใหญ่ และประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งนับเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญภายใต้พันธกิจขององค์กรทั้ง 5 ข้อ

1) สร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

2) สร้างประสบการณ์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่ดีแก่ลูกค้า

3) สร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ พัฒนาด้านนวัตกรรม และกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง

4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเทคโนโลยี สู่การทำงานอย่างมืออาชีพ และ

5) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมตามหลักธรรมาภิบาล

ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานทุกคนยึดหลักการทำงานภายใต้วัฒนธรรมองค์กร ทำด้วยใจ – Do with Heart” มุ่งมั่น ซื่อสัตย์ ริเริ่ม และทำงานเป็นทีม ร่วมกันฝ่าฟันภาวะวิกฤตที่ทั้งประเทศกำลังเผชิญอยู่ไปด้วยกัน นางสาวจันทรา กล่าวทิ้งท้าย

หมายเหตุ: งานอบรมพนักงานขายหน่วยรถ 15 จังหวัด จัดขึ้นในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ มีนาคม 2564 ก่อนหน้า การระบาดของโควิด -19 ระลอก 3

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,030,625

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com