Tuesday, 23 July 2024 | 11:27 am
spot_img
Tuesday, 23 July 2024 | 11:27 am
spot_img

สอนท. จับมือภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมวันดื่มนมโลก มอบนมโค 7,600 กล่องให้กลุ่มเด็กเปราะบาง

นายชัชวาลย์ มณีทัพ นายกสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย (สอนท.) เปิดเผยว่า  ตามที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันดื่มนมโลก(World  Milk Day) วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและรณรงค์ประเทศต่างๆให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนม ด้วยการให้ความรู้และกระตุ้นให้ประชาชนเห็นประโยชน์ของนม ดังนั้นสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย หรือ สอนท. จึงได้มีความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย อาทิ กรมปศุสัตว์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย กรมอนามัย เป็นต้น ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ในโอกาสต่าง เช่น ในวันดื่มนมโลก ที่ได้ดำเนินการมาเป็นประจำทุกปี

“สำหรับในวันดื่มนมโลกปี 2564 สอนท. ได้ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมรณรงค์วันดื่มนมโลก(World Milk Day 2021) “ปันน้ำใจ ให้ นม น้อง” ขึ้นเมื่อวันที่ 27 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยสนอนท.ได้ให้การสนับสนุน นมโครสจืด ผ่านทางกรมอนามัย เพื่อมอบให้กับเด็กกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาสในมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมที่ไม่ได้สังกัดหน่วยงานภาครัฐ จึงไม่เคยได้รับนมจากหน่วยงานใด ตลอดจนเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาในชุมชนแออัด ทั้งที่ติดตามผู้ปกครองมาทำงานก่อสร้างในชุมชนเมือง ครอบครัวมีรายได้ต่ำและไม่มีรายได้ จำนวนกว่า 7,600 กล่อง ให้กับเด็กอายุ 3-14 ปี จำนวน 1,270 คน”

นายชัชวาลย์ กล่าวต่อไปว่า ทุกกิจกรรมที่ สอนท. ได้ร่วมดำเนินการกับภาคีเครือข่าย เป้าหมายคือ การส่งเสริมให้ไทยบริโภคนมมากขึ้น  ซึ่งปัจจุบันคนไทยมีค่าเฉลี่ยการบริโภคนมเพียง 18 ลิตร/คน/ปี หรือเพียง 2 แก้วต่อสัปดาห์ ในขณะที่อัตราเฉลี่ยการบริโภคนมของประชากรทั่วโลกอยู่ในระดับ 113 ลิตร/คน/ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงตั้งเป้าหมายให้คนไทยบริโภคนมมากขึ้นเป็น 25 ลิตร/คน/ปี หรือ 5 แก้วต่อสัปดาห์ ภายในปี 2570”

“การรณรงค์ให้คนเห็นประโยชน์ของนมโค และหันมาบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมโคเป็นสิ่งสำคัญต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนมทั้งห่วงโซ่อุปทาน ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและการจะดำเนินการให้สำเร็จ ได้นั้นต้องอยู่ภายใต้ความร่วมมือของทุกฝ่าย” นายชัชวาลย์ กล่าวในที่สุด

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,035,499

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com