Tuesday, 23 July 2024 | 12:48 pm
spot_img
Tuesday, 23 July 2024 | 12:48 pm
spot_img

Dow ขอเชิญร่วมปลูกต้นไม้ที่บ้านของคุณ ช่วยต้านโลกร้อนด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โลกของเรา กับชาเลนจ์ “1+1 ฉันปลูก…Dow ปลูก”

Dow ขอเชิญร่วมปลูกต้นไม้ที่บ้านของคุณ ช่วยต้านโลกร้อนด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โลกของเรา กับชาเลนจ์ “1+1 ฉันปลูก…Dow ปลูก”

1 ต้นที่ท่านปลูก Dow จะปลูกต้นโกงกางที่ป่าชายเลนประแสเพิ่มอีก 1 ต้น

ร่วมกิจกรรมได้ทาง www.facebook.com/DowThailandGroup/posts/3750585141736872
ตั้งแต่วันนี้ – 5 มิถุนายน 2564

รักษ์ป่าเลนลดโลกร้อน

Dow&ThailandMangroveAlliance?????

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,035,530

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com