Friday, 23 February 2024 | 9:25 pm
spot_img
Friday, 23 February 2024 | 9:25 pm
spot_img

อย่าซื้อประกัน Unit Linked จนกว่าจะอ่านบทความนี้ (1)

ยูนิตลิงค์ (Unit Linked) เป็นประกันชีวิตที่ถูกออกแบบเพื่อเป็นเครื่องมือวางแผนการเงินระยะยาวที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปลี่ยนไปได้ตามจังหวะและสถานการณ์ตลอดช่วงชีวิตและมีส่วนของการลงทุนเพิ่มเข้ามาในตัวกรมธรรม์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่อยากให้ความคุ้มครอง หรือ ผลประโยชน์ของกรมธรรม์เติบโตตามสินทรัพย์และความเสี่ยงที่ได้เลือกลงทุนไป

ผู้ถือกรมธรรม์สามารถเลือกเน้นที่ความคุ้มครองระยะยาว (เช่น ตลอดชีวิตหรืออย่างน้อย 20-30 ปี) เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการสูญเสียทางการเงินต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยหรือการสูญเสียชีวิตก็ได้ หรือเลือกเน้นสะสมทรัพย์ระยะยาว (มากกว่า 10-20 ปี) เพื่อวางแผนการเงินที่คาดว่าจะจำเป็นในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการวางแผนหลังเกษียณ วางแผนการศึกษาบุตร หรือ วางแผนมรดกให้คนที่เรารัก

ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผู้ซื้อ

โดยเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนนั้น ยูนิตลิงค์ ถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใหม่สำหรับประเทศไทยและยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นความเข้าใจตัวผลิตภัณฑ์ยังไม่สูงนักและยังไม่ค่อยเป็นที่นิยม การส่งเสริมความเข้าใจต่อยูนิตลิงค์ให้แก่ประชาชนจึงเป็นเรื่องสำคัญเพื่อที่ทุกคนจะได้เข้าใจวัตถุประสงค์ของยูนิตลิงค์ที่ถูกออกแบบเพื่อการวางแผนการเงินระยะยาวไม่ใช่การลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทน เช่นนั้นผู้ซื้อก็จะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง และยังเป็นการวางรากฐานต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตใหม่ ๆ ในวันข้างหน้าที่จะช่วยให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นอีกด้วย

โดยเฉพาะในช่วงปีที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีข้อร้องเรียนไปยังหน่วยงานกำกับ เช่น คปภ. หรือ ก.ล.ต. จากผลิตภัณฑ์ยูนิตลิงค์ แต่เมื่อมาวิเคราะห์กันที่สาเหตุแล้วไม่ใช่เพราะว่ายูนิตลิงค์เป็นแบบประกันที่แย่แต่สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดข้อร้องเรียนขึ้นมานั่นเป็นเพราะผู้บริโภคไม่ได้เข้าใจจริง ๆ ว่ายูนิตลิงค์คืออะไรและควรคาดหวังอะไรกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตตัวนี้ แม้แต่ในปัจจุบันเราจะเห็นว่าความเข้าใจของผู้บริโภคยังคงคลาดเคลื่อนจากจุดประสงค์ที่แท้จริงของยูนิตลิงค์ โดยเฉพาะคนทั่วไปมักจะเข้าใจผิดคิดว่าการซื้อยูนิตลิงค์เพื่อลงทุนหรือเพื่อความมั่งคั่งในอนาคต

ประกันควบการลงทุน (ไม่ใช่ประกันเพื่อการลงทุน) คือ ยูนิตลิงค์มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ประกันควบการลงทุน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากประกันชีวิตแบบดั้งเดิม (traditional product) โดยมุ่งเน้นตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการ

1.) ความยืดหยุ่นในการนำเบี้ยประกันไปลงทุน สามารถเลือกรูปแบบการลงทุนตามความต้องการของผู้ถือกรมธรรม์ในแต่ละช่วงจังหวะชีวิตและตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยการนำเบี้ยประกันที่ได้รับ (หลังหักค่าใช้จ่าย) ส่วนใหญ่จะไปลงทุนในกองทุนซึ่งมีระดับความเสี่ยงและความคาดหวังต่อผลตอบแทนที่หลากหลายกว่าแบบประกันรูปแบบอื่น ๆ

2.) ความยืดหยุ่นในด้านความคุ้มครอง สะสมทรัพย์ และการเข้าถึงเงินของผู้ถือกรมธรรม์ โดยสามารถปรับเพิ่มหรือลดทุนประกัน ปรับเพิ่มหรือลดเบี้ยประกัน ถอนเงินบางส่วน หรือหยุดจ่ายเบี้ยบางช่วงเวลาเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละคน ตามแต่ละช่วงจังหวะเวลาของชีวิตที่อาจมีความไม่แน่นอนและต่างจากที่วางแผนทางการเงินไว้ในตอนต้น ซึ่งความยืดหยุ่นเหล่านี้เป็นสิ่งที่แบบประกันอื่น ๆ ทำได้ยาก

3.) ความโปร่งใสในกลไกการทำงานของผลิตภัณฑ์ประกันภัยโดยเฉพาะเรื่องการจัดสรรเบี้ยประกัน มูลค่ากรมธรรม์และผลประโยชน์ ณ ช่วงต่าง ๆ เพื่อที่ผู้ถือกรมธรรม์สามารถตัดสินใจต่อเหตุการณ์ที่อาจส่งผลต่อสถานะทางการเงินหรือความคุ้มครองได้ง่ายดายและเป็นเหตุเป็นผล รวมถึงรับรู้ว่าเงินที่ตนจ่ายนั้นถูกนำไปใช้จ่ายและส่งผลต่อผลประโยชน์ของตนอย่างไร

และทั้ง 3 ข้อที่กล่าวมานี้เป็นจุดเด่นที่สำคัญที่สุดของกรมธรรม์ประเภทนี้ที่ประกันชีวิตแบบดั้งเดิมทำไม่ได้

ยูนิตลิงค์กับกองทุนรวมแตกต่างกัน เพราะยูนิตลิงค์มีการแบ่งมูลค่าทางบัญชีออกเป็นส่วนของการประกันชีวิตและส่วนของการลงทุนที่นำเบี้ยไปจัดสรรลงในกองทุนรวม จึงทำให้ผู้บริโภคบางส่วนนำยูนิตลิงค์ไปเปรียบเทียบกับกองทุนรวมหรือมีความต้องการที่จะซื้อยูนิตลิงค์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการลงทุนซึ่งจริง ๆ แล้ววัตถุประสงค์ของยูนิตลิงค์และกองทุนรวมนั้นต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยยูนิตลิงค์ถูกออกแบบให้มีความคุ้มครองขั้นต่ำกำหนดไว้เพื่อสนองตอบต่อผู้บริโภคที่ต้องการความคุ้มครอง และการวางแผนการเงินระยะยาวไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เป็นเครื่องมือการลงทุนหรือเก็งกำไรอย่างกองทุนรวม ด้วยหลักการแล้วยูนิตลิงค์และกองทุนรวมจึงถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและวัตถุประสงค์ทางการเงินที่แตกต่างกัน

แม้แต่คนขายเองก็มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน โดยยูนิตลิงค์จะเน้นในเรื่องความคุ้มครองและความมั่นคง ส่วนกองทุนรวมจะเน้นที่ความมั่งคั่ง วัตถุประสงค์ของยูนิตลิงค์จึงไม่ใช่ประกันที่ทำเพื่อ wealth (ความมั่งคั่ง) หรือ rich (ความร่ำรวย) และก็ไม่ได้มีเป้าหมายหลักเพื่อเอาไว้ลงทุนให้เงินงอกเงยมาก ๆ หรือเพื่อไปแข่งกับกองทุนรวมเป้าหมายของความมั่นคงจึงแตกต่างกับความมั่งคั่งอย่างสิ้นเชิง

(โปรดติดตามอ่านตอนต่อไป)

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 936,220

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com