Saturday, 3 December 2022 | 3:33 am
spot_img
Saturday, 3 December 2022 | 3:33 am
spot_img

วิริยะประกันภัย ก้าวทันเทคโนโลยีรถไฟฟ้า ระดมทัพเสริมความรู้เพิ่มศักยภาพงานซ่อม

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย นายภาคภูมิ วิริยะพันธุ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมจัดโครงการอบรมความรู้เบื้องต้นด้านรถยนต์ไฟฟ้าหลักสูตร “พื้นฐานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและความปลอดภัย” (Electric Vehicle Technology and Safety)  เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แบบครบวงจรเสริมทัพความแข็งแกร่งให้กับบุคลากรวิริยะประกันภัยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมมุ่งสู่การยกระดับการบริการทางด้านยานยนต์ไฟฟ้าที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ธรรมภูติ  วิทยากรหลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้า  สถาบันยานยนต์ และดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์กำลัง  ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมประไพ วิริยะพันธุ์ บมจ.วิริยะประกันภัย ศูนย์ฯ/สาขาลุมพินี กรุงเทพฯ

การจัดโครงการอบรมฯ ครั้งนี้ เป็นการรวบรวมประสบการณ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริการด้านสินไหมทดแทน  ทั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ เจ้าหน้าที่สรุปความเสียหาย  ผู้ประกอบการรถยก รวมถึงศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย  ได้นำความรู้ไปต่อยอด พัฒนา เพื่อให้พร้อมรองรับบริการรถไฟฟ้าที่กำลังขยายตัวต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทฯได้เริ่มนำร่องโครงการดังกล่าวในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล  ทั้งเตรียมจะขยายผลโครงการฯให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคต่อไป

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 503,726

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com