Saturday, 3 December 2022 | 3:39 am
spot_img
Saturday, 3 December 2022 | 3:39 am
spot_img

BAM จัดงาน CG Day 2022 มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM จัดงาน BAM CG DAY 2022 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยในปีนี้ใช้ชื่องานว่า “BAMGO & GOOD CG” โดย คุณทองอุไร ลิ้มปิติ ประธานกรรมการ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและแสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียในมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) เพื่อนำพา BAM ก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และยังเน้นย้ำให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดมั่นปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) จนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
ไฮไลท์ภายในงานยังได้จัดให้มีการเสวนา เรื่อง CG & CSR สู่ ESG กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ESG Risk ความสำคัญด้านสิทธิมนุษยชนต่อการดำเนินงาน และความสำคัญด้านการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นกรรมการของ BAM ประกอบด้วย คุณวสันต์ เทียนหอม ประธานกรรมการตรวจสอบ และคุณมณีรัตน์ ศรีเสาวชาติ ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืน เข้าร่วมการเสวนา โดยมีคุณธงชัย ชัยโลหกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ดำเนินรายการ

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการประกวดรางวัล CG AWARDS โดยคัดเลือกพนักงานตัวแทนจากสายงาน ต่าง ๆ ซึ่งมีคุณสมบัติด้าน CG เข้าร่วมประกวด เพื่อเป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์ด้าน CG และการสร้างความตระหนักรู้ในด้าน ESG ด้วยการตอบแบบสอบถาม Pre-test และ Post Test ก่อนและหลังการเสวนาในครั้งนี้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นว่า BAM และพนักงานทุกคนจะมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนตลอดไป

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 503,726

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com