Sunday, 5 February 2023 | 11:28 pm
spot_img
Sunday, 5 February 2023 | 11:28 pm
spot_img

BAM จัดทำโครงการโรงเรียนต้นคิด ชีวิตยั่งยืน สนับสนุนการจัดทำแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง จังหวัดสมุทรปราการ

นายดนัย ภักดิ์โสภา ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์สมุทรปราการ พร้อมพนักงาน  บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM  มอบเงินจำนวน 100,000 บาท สนับสนุนการจัดทำแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในโครงการโรงเรียน ต้นคิด ชีวิตยั่งยืน ให้กับ โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางสาวอัจฉริยาพร ศักดิ์บุตรีตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ โดยโครงการฯ นี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้เด็กนักเรียนได้ทำแปลงเกษตรธรรมชาติภายในพื้นที่ของโรงเรียน อาทิ การปลูกผักปลอดสารพิษ ทำเรือนเพาะเห็ด เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลา โดยผลผลิตนำไปประกอบอาหารกลางวันส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี เพิ่มคุณค่าโภชนาการให้แก่นักเรียน รวมทั้งเป็นการพัฒนาทักษะด้านเกษตรที่สามารถบูรณาการกับแผนการเรียนการสอนของทางโรงเรียน ปลูกฝังให้นักเรียนได้ทำกิจกรรม โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน  เพิ่มความรู้และเข้าใจในการทำเกษตรอย่างถูกต้องและยั่งยืนต่อไป

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 576,491

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com