Tuesday, 16 April 2024 | 2:37 pm
spot_img
Tuesday, 16 April 2024 | 2:37 pm
spot_img

BRI ยืนหนึ่ง “ตลาดอาหารสัตว์ – อาหารเสริมสำหรับปศุสัตว์” พร้อมลุยตลาดไทยเต็มสูบ ชูกลยุทธ์เสริมสร้างความรู้ด้านอาหารสัตว์ – ทำวิจัยร่วมกับผู้ประกอบการ

“BRI” (BIORESOURCE INTERNATIONAL, INC.) แบรนด์สารเสริมในอาหารสัตว์สำหรับปศุสัตว์จากประเทศสหรัฐอเมริกา บุกตลาดไทยหลังเชื่อมั่นศักยภาพปศุสัตว์ไทยเติบโต ดึงกลยุทธ์เสริมสร้างความรู้ด้านอาหารและสร้างงานวิจัยร่วมกับผู้ประกอบการเป็นแกนนำ ช่วยให้สามารถเลือกอาหารและอาหารเสริมที่เหมาะสมกับสัตว์ เพื่อการเติบโตและให้มีผลผลิตที่ยั่งยืน

Mr. Flemming Mahs, President Animal Health & Nutrition บริษัท BIORESOURCE INTERNATIONAL, INC. (BRI) กล่าวว่า BRI เป็นผู้คิดค้นพัฒนา ผลิตและส่งออกสารเสริมอาหารสัตว์ชั้นนำของโลก โดยบริษัทแม่ตั้งอยู่ใน Research Triangle Park รัฐนอร์ธแคโรไลนา ซึ่งเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีชีวภาพที่สำคัญของสหรัฐอเมริกา ผลิตภัณฑ์ของ BRI ใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ล่าสุด มีการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลในการคิดค้น พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของจุลินทรีย์ในลำไส้ของสัตว์ปีก สุกร และสัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยได้และการดูดซึม ส่งผลในเรื่องการเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเจ็บป่วย และเพิ่มผลกำไรสูงสุดในแบบยั่งยืน

สำหรับตลาดอาหารปศุสัตว์ไทยปี 2565 เพิ่มขึ้นจากปี 2564 11% หรือ 11,641 ล้านบาท ทำให้ตลาดมีมูลค่า 258,661 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในภาพรวมของโลกมีการคลี่คลาย เกือบทุกประเทศทั่วโลกมีการเปิดประเทศเพื่อดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้กลับสู่ภาวะปกติ ส่งผลให้เศรษฐกิจและการค้าโลกกลับมาฟื้นตัว เป็นผลดีต่อการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ที่ใช้เป็นอาหารของไทยขยายตัวตามไปด้วย

“มีการคาดการณ์ว่าปี 2566 ตลาดส่งออกสินค้าปศุสัตว์จะส่งออกประมาณ 300,000 ล้านบาท ส่งผลให้ฟาร์มปศุสัตว์มีโอกาสเติบโตและสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกมาก ซึ่งเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการปศุสัตว์ของไทยได้ขยายโอกาสทั้งในประเทศและตลาดโลก ปัจจุบันไทยส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่เป็นอันดับ 4 ของโลก ขณะที่ส่งออกอันดับหนึ่งของโลกยังคงเป็นของบราซิล”

จากการมองเห็นโอกาสของการเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปีนี้ BRI ได้นำผลิตภัณฑ์เข้ามาจำหน่ายในไทย 3 แบรนด์ โดยแบรนด์เรือธงสำคัญ คือ เอ็นซาโปร (Enzapro) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกฤทธิ์เสริมกัน หรือ Zymbiotic ซึ่งประกอบด้วย Enzyme Prebiotic และ Probiotic ซึ่งเอ็นซาโปร จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบลำไส้สัตว์ เพิ่มประสิทธิภาพการย่อย เพิ่มความสมดุลของลำไส้ ลดการก่อโรคของแบคทีเรียที่จะทำให้เกิดความเสียหายในลำไส้ ซึ่งเอ็นซาโปร สามารถส่งเสริมสมรรถภาพทางเดินอาหารของไก่ ปลา หมู เอ็นซาโปรเป็นสารธรรมชาติที่ได้จากการหมักจุลินทรีย์สายพันธุ์พิเศษ ที่สามารถเพิ่มการเจริญเติบโตได้ดี โดยที่ไม่ต้องใช้สารเร่งโตเป็นตัวช่วย ที่สำคัญ เอ็นซาโปรไม่ใช่ยาปฏิชีวนะ จึงไม่นำไปสู่ปัญหาของการดื้อยาทั้งในคนและในสัตว์ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในเวลานี้”

Mr. Flemming Mahs กล่าวต่อว่า สายพันธุ์ไก่มีการพัฒนาทุกปีให้มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วโดยใช้เวลาน้อยลง ปัจจุบันเราสามารถเลี้ยงไก่ให้มีน้ำหนัก 2.2-2.4 กิโลกรัมภายในเวลาไม่ถึง 40 วัน และการใช้ยาปฏิชีวนะ (Antibiotic) และยาปฏิชีวนะที่มีผลกระตุ้นการเจริญเติบโต (Antibiotic Growth Promotor – AGP) ที่ยังคงมีการใช้กันแพร่หลายในเอเชีย ส่งผลทำให้เกิดการดื้อยาในคน มีรายงานจากโรงพยาบาลศิริราช พบการเสียชีวิตจากผู้ป่วยที่มียีนส์ดื้อยากว่าสามหมื่นคนต่อปี ส่งผลทำให้ผู้บริโภคตื่นตัวและเรียกร้องให้ผู้ผลิตเนื้อหมูหรือไก่ ให้ลดหรือยกเลิกการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยง ปัจจุบันทางยุโรปมีการเลิกใช้ยาปฏิชีวนะในอาหารสัตว์มานานกว่าสิบปีแล้ว ดังนั้น การใช้สารเสริมที่มาจากธรรมชาติจึงเป็นที่ยอมรับและเป็นทางเลือกสำหรับผู้ผลิตเนื้อสัตว์

การเลี้ยงไก่แบบอุตสาหกรรม ในหนึ่งเล้าจะเลี้ยงประมาณ 20,000 ตัว หากมีการบริหารจัดการที่ไม่ดีพอ ทำให้มีโอกาสเกิดปัญหาและโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคทางเดินอาหารที่มาจากการติดเซื้อแบคทีเรีย อี โคไล (E. Coli) ซัลโมเนลลา (Salmonella spp) คลอสทริเดียม (Clostridium) ได้ ซึ่งแบคทีเรียก่อโรคเหล่านี้ทำให้เกิดความเสียหายในเรื่องประสิทธิภาพการเลี้ยง เสี่ยงต่อการปนเปื้อนในเนื้อสัตว์ และส่งผลต่อความเจ็บป่วยของผู้บริโภค ซึ่งประเทศที่ผลิตเนื้อไก่เพื่อการส่งออก จะต้องมีการตรวจการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรีย โดยเฉพาะ เชื้อซัลโมเนลลา และต้องปลอดการปนเปื้อนจึงจะสามารถส่งออกได้ สำหรับแผนการทำตลาดของ เอ็นซาโปร ในประเทศไทย คือการสร้างความเข้าใจในเรื่องการลด/หยุดใช้ยาปฏิชีวนะ การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยง การลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการทำวิจัยร่วมกับผู้ผลิต เพื่อหาวิธีการใหม่ ๆ ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างผลกำไรให้ฟาร์มอย่างยั่งยืน

“ตลาดไทยเป็นตลาดที่น่าสนใจ คนไทยทำปศุสัตว์จำนวนมากและไทยมีความสามารถที่จะเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของโลก ทำให้เนื้อไก่ ไม่ว่าจะเป็น เนื้อสด เนื้อแปรรูป เนื้อแช่แข็ง ฯลฯ เป็นที่ต้องการของตลาด ทำให้เชื่อมั่นว่าการบุกตลาดไทยครั้งนี้ของ BRI จะสามารถสร้างความยั่งยืนในแง่ของความปลอดภัยในด้านอาหาร และสามารถเติบโตไปกับคู่ค้าได้”

Mr. Flemming Mahs กล่าวทิ้งท้ายสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเลือกใช้สารเสริมว่า ปัจจุบันสารเสริมทั่วโลกมีอยู่หลายร้อยชนิด ในประเทศไทยเองมีสารเสริมจำหน่ายอยู่กว่า 300 ชนิด ดังนั้น ผู้ประกอบการต้องรู้และเข้าใจก่อนว่าสารเสริมแต่ละชนิดทำงานอย่างไร ส่งผลต่อการเลี้ยงและการเจริญเติบโตของสัตว์อย่างไร และควรเลือกซื้อจากบริษัทที่ให้คำแนะนำ เช่น สารเสริมต้องใช้กับสัตว์อายุเท่าไหร่ ต้องใช้ร่วมกับอะไร ที่สำคัญต้องมี KPI ในการวัดประสิทธิภาพ รวมถึงต้องมีงานวิจัยหรือการใช้งานจริงด้วย

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 972,526

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com